کلیدواژه‌ها = زاهدان
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمودرضا انوری؛ زهره احمدی مقدم


2. حکمروایی محیط زیست شهری، راهکاری در جهت کاهش اثرات زیست محیطی شهرها نمونه موردی: شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

محمد حسین سرایی؛ جمیل قادرمرزی؛ دیمن کاشفی دوست


4. بررسی خصوصیات کیفی کودهای کمپوست و بیوکمپوست در شهر زاهدان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-105

ایمان همایون‌نژاد؛ پریا امیریان؛ عیسی پیری