کلیدواژه‌ها = رسوبات
تعداد مقالات: 6
1. پایش آلودگی با استفاده از فلزات سنگین (Ni، Zn، Pb و Fe) در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهرشاد بهادر؛ عباس مرادی


2. برآورد خطر و تحرک عناصر کادمیوم، سرب، مس، و روی در رسوبات تالاب انزلی با تاکید بر تفکیک ژئوشیمیایی فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثمر مرتضوی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ پریسا نوروزی فرد


3. .بررسی غلظت و الگوی پراکنش فلزات سرب، روی، کروم و کادمیوم در رسوبات سطحی رودخانه کارون با استفاده از زمین آمار در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ حمیدرضا پورخباز؛ فریبا هدایت زاده


4. تعیین میزان حضور عناصر در فازهای مختلف رسوبی در رودخانه بهشهر و سد عباس‌آباد

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 287-297

فاطمه ضرغامی؛ آیدا بیاتی؛ عبد الرضا کرباسی


5. غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات ساحلی بوشهر

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-33

علیرضا صفاهیه؛ معصومه محمودی


6. بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-113

مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری