کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی پراکنش بالقوه شوکا(Capreolus Capreolus ) در استان کرمانشاه با استفاده الگوریتم آنتروپی بیشینه(MaxEnt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1395

پیمان کرمی؛ محمد کمانگر؛ ابوذر نیکنام؛ حمید بخشی


2. مخاطرات اجتماعی-سیاسی و اقتصادی ناشی از پدیده ریزگردها به مثابه مانعی فراروی پایداری توسعه مورد مطالعه: استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

سامان یوسفوند؛ شاپور سلمانوندی؛ علی قنبری برزیان


3. مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 257-264

مریم ملکوتیان؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگارپویانی