کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت انتخاب مدل بهینه مکان‌یابی لندفیل های شهری در راستای آمایش سرزمین و توسعه پایدار

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 341-351

طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری؛ سعید زارعی


2. آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به‌جای آمایش فعالیت‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 66-86

امیر هدایتی آقمشهدی؛ حمیدرضا جعفری؛ ناصر مهردادی؛ هدایت فهمی؛ پروین فرشچی؛ سمانه زاهدی