کلیدواژه‌ها = آسایش اقلیمی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص اقلیم آسایش گردش‌گری استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 81-88

غلام عباس فلاح قالهری؛ حسن رضایی