کلیدواژه‌ها = پسماندهای صنعتی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت پسماندهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی عباس آباد)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 475-484

سوده پازوکی؛ حمید رضا جعفری


2. تعیین درصد بهینه اختلاط پسماند مقواسازی در تهیه بتن سبک غیر‌باربر

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 171-188

داریوش یوسفی کبریا؛ سیده فاطمه سید علیپور؛ مهدی دهستانی