کلیدواژه‌ها = ارزیابی چند معیاره
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش ماتریس متقابل کی سیم (KSIM ) در ارزیابی اثر ترافیک شهری بر روی کیفیت هوا (مطالعه‌ی موردی : شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

نرگس عرب؛ سیدحامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. تهیه نقشه قابلیت مرتعداری اراضی با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره با ریسک و جبران متفاوت (مطالعه موردی: زیر حوضه پلاسجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی محمدی


3. پهنه‌بندی اقلیمی چغندرقند بر اساس خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ بتول طباطبائی