کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل محیط زیست
تعداد مقالات: 16
1. مسئولیت بین المللی دولت حامی در بهره برداری از ناحیه دریاها در پرتو بایسته های حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

جواد صالحی


2. دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سبحان طیبی؛ سید فضل اله موسوی؛ سید عباس پورهاشمی


3. بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


4. بررسی ابعاد ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس (از منظر حقوق بین الملل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

سونا قاسمی


5. مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

مجتبی انصاریان


6. تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند


7. شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1395

سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی


8. مروری بر ظرفیتها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار : از دستور کار 21 تا دستور کار 2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

سید عباس پورهاشمی


9. روشهای حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سیدعباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


10. توسعه مفهوم حاکمیت سرزمینی و حفاظت از محیط زیست در پرتو آرا و رویه های قضایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری؛ سحر زارعی


13. ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-139

علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان


14. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 195-216

سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری


15. شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 165-180

سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی


16. حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-161

پریسا طهوری؛ محمدرضا پروین