کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 14
1. اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

رضا ابراهیمی؛ زینب مخیری


2. شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد زیست ‌محیطی (تحلیل ثانویه داده‌های جهانی با تأکید بر وضعیت ایران در جهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

حامد شیری؛ سروه اخرتی


3. گسترۀ پراکنش و خصوصیات بوم شناختی ول حفار کردی ( (Ellobius lutescens Thomas, 1897در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

علیرضا محمدی؛ مرتضی نادری؛ حمیدرضا رضایی؛ محمد کابلی


4. طراحی یک سیستم ارزیابی نوین و یکپارچه به منظور انتخاب و رتبه‌بندی مدارس سبز در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1395

حسین میبودی؛ اکرم‌الملوک لاهیجانیان؛ سید محمد شبیری؛ سید علی جوزی؛ رضا عزیزی‌نژاد


5. مدل‏سازی تغییرات اراضی جنگلی منطقه گرگان با استفاده از Geomod

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد


6. بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور: مطالعه موردی استانهای زنجان و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عباسعلی زمانی؛ محمد آبادی؛ پرستو بیگ وردی؛ عبدالحسین پری زنگنه


7. بررسی و تحلیل اثرات بهبود کیفیت محیط‌زیست بر امید به زندگی در ایران (یک رویکرد اقتصادی)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 336-349

آزاد خانزادی؛ ساجده جلیلیان؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان


8. ارزیابی رقابت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی شهری (نمونه موردی: استان‌های کشور)

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 129-146

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


9. بررسی درستی فرضیه پناهندگی آلودگی در صنعت چوب ایران و شرکای تجاری آن

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 149-160

زهره خلیلی اردلی؛ کامران عادلی؛ حامد نقوی؛ مریم اصغری


10. اثر سال‌خوردگی جمعیت بر آلودگی زیست محیطی در ایران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 97-109

نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار


11. تعیین هزینه های اجتماعی(خارجی) انتشار SO2، NOX و CO2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه ها)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 107-117

نسترن رحیمی؛ نرگس کارگری؛ حسن صمدیار؛ محمد نیکخواه منفرد


12. بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر سلامت

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-30

امیرحسین مزینی؛ نیلوفر مرادحاصل


13. ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران ( رویکرد اقتصاد محیط زیست )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 11-24

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی


14. بررسی مقایسه ای نحوه نگرش زیست محیطی دانشجویان متوسطه ایران و هند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 104-114

سیدمحمد شبیری؛ ان . ان پاهالادا