کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روش شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی غلظت ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان-اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

حسین محمد عسگری؛ آرزو سلیمانی


2. بررسی تغییرات اثرات تغـییر اقـلیم بر متـغیر دمـا در استان خوزستان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

انسیه دنه دزفولی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


3. بررسی نیازهای آموزشی زیست محیطی دانش آموزان استان خوزستان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 573-585

نیره سعادتی؛ داریوش کریمی؛ سید مسعود منوری