کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 2
1. اثر مالیات آلودگی بر تقاضای خانوارها برای کالاهای آلوده‌کننده محیط زیست

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-115

زهرا حسین‌زاده کندسری؛ مجید مداح


2. اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر آلودگی، رویکرد سیستم معادلات هم زمان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 155-166

مجید مداح؛ فاطمه رئوفی