کلیدواژه‌ها = مدل مطلوبیت زیستگاه
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در استان گلستان با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محسن احمدپور؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدعلی عشاقی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


2. کاربرد معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین در ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی در پارک ملی کویر

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 633-645

مجتبی قندالی؛ افشین علیزاده؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی؛ حمید ظهرابی