کلیدواژه‌ها = مدل DPSIR
تعداد مقالات: 2
1. تدوین راهبردهای مدیریتی به‌کمک روش نوین ارزیابی آسیب‌پذیری اکوسیستم-های تالابی(مطالعه نمونه: تالاب چغاخور)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 377-391

فاطمه جهانی شکیب؛ بهرام ملک محمدی؛ الهام یوسفی روبیات؛ مهدی عالی پور