کلیدواژه‌ها = سولفات آلومینیوم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی سولفات آلومینیوم، کلرور فریک، پلی آلومینیوم کلراید، پلیمر و آهک در تصفیه پساب سنگ‌بری

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-27

محمد فهیمی نیا؛ محسن انصاری؛ شهرام نظری؛ غریب مجیدی؛ زهرا احمدی؛ وحیده فهیمی نیا