کلیدواژه‌ها = جاذب طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. کارایی پوست گردوی فرآوری شده (پودری و گرانوله) در حذف رنگ راکتیو قرمز2 از محلول های آبی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 237-245

فاطمه اسدی؛ عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ چیمن علی کرمی؛ احمد محمدی