کلیدواژه‌ها = آزولا
تعداد مقالات: 4
1. پتانسیل تجمع کادمیوم در گیاه ازولا در سطوح مختلف شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

لیلا غیرتی آرانی؛ صلاح الدین مرادی


2. بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

اکرم احمدی؛ مهسا رفعتی؛ مریم مصلحی


3. مطالعه تغییرات کمّی آپوکاروتنوئیدها در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla pinnata)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

نورالدین حسین پورآزاد


4. بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 227-239

مهسا رفعتی؛ مریم مصلحی؛ اکرم احمدی