کلیدواژه‌ها = دورریز پسماند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنی و اقتصادی استفاده ازدورریز پسماندهای شهر تهران به عنوان سوخت کوره‌های سیمان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 495-506

آزاده پناهنده؛ غلامرضا اسدالله فردی؛ محسن میرمحمدی