کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات زیست‌محیطی چهار رقم ذرت بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

سید مصظفی صادقی؛ سید علی نورحسینی


2. بررسی نقش گرمایش جهانی بر نوسانات فراسنجهای باد و فشار تراز دریا در منطقه سیستان

دوره 22، شماره 3، بهار 1399، صفحه 145-155

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور


4. تهیه طرح CDM برای صنعت چوب وکاغذ ایران با استفاده از نرم افزار پروفرم در قالب فرم های PIN

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

کبری وریج کاظمی؛ عبدالرضا کرباسی؛ پروین نصیری؛ محمدصادق سخاوت جو