کلیدواژه‌ها = عملکرد زیستی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 395-405

جمشید عینالی؛ نسرین کاظمی؛ مهدی چراغی؛ علی رضا رابط