کلیدواژه‌ها = شاخص TSI
تعداد مقالات: 1
1. تعیین وضعیت تروفی دریاچه ولشت با تکیه بر شاخص تروفی TSI

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 445-453

فاطمه وحیدی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی؛ ناهید خم خاجی