کلیدواژه‌ها = ظرفیت زراعی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری با شوری مختلف بر برخی خصوصیات خاک عامل تجمع نمک (مطالعه موردی: بیغرد شهرستان خنج)

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 141-152

احسان کمالی مسکونی؛ سید فخرالدین افضلی