کلیدواژه‌ها = سیستم معادلات هم‌زمان
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر آلودگی، رویکرد سیستم معادلات هم زمان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 155-166

مجید مداح؛ فاطمه رئوفی