کلیدواژه‌ها = منطقه ی حفاظت شده ملوسان
تعداد مقالات: 1
1. زون بندی منطقه ی حفاظت شده ملوسان با استفاده از GIS

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 463-474

منیره مرادپناه؛ هاجر مرادپناه