کلیدواژه‌ها = مرمت اکولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 559-570

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ اصغر محمدمرادی