کلیدواژه‌ها = دمای شهر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 597-606

مریم آزموده؛ شاهین حیدری