کلیدواژه‌ها = تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی توان اکولوژیک حوضه ی آبخیز سد تاجیار برای کاربری جنگلداری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

نفیسه رضاپور اندبیلی؛ فرحناز رشیدی


2. ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتعداری (مطالعه موردی: حوضه آب خیز سد تاجیار استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

مرضیه علی خواه اصل؛ نفیسه رضاپور اندبیلی؛ محمد رضوانی


4. ارزیابی ریسک فازی پروژه احداث ایستگاه متروی شهری (مورد مطالعه: ایستگاه D2 متروی کرج)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 191-201

سروش سلیمی پور؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ سعید گیوه چی