کلیدواژه‌ها = نوستالژی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقه بنای گنبد قابوس در استان گلستان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 393-404

منا بشارت؛ مهدیه پژوهان فر