کلیدواژه‌ها = اثرات زیست محیطی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری بر مناطق شهری و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار آن به منظور ارا ئه یک برنامه استراتژیک (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

رسول افسری؛ رحیم حیدری؛ مجتبی شاکریاری


2. بررسی تعیین آلودگی زیست محیطی عناصر اورانیوم و توریوم منطقه گوربالای کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

سید بهنام صامتی؛ افشار ضیاظریفی؛ محمدرضا جعفری


3. ارزیابی پایداری روش‌های مدیریت زباله جامد شهری در شهر مشهد با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

آوا حیدری؛ اعظم خزایی پور؛ مسعود علیزاده


4. ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمودرضا انوری؛ زهره احمدی مقدم


5. بررسی تولید باطله خمیری درکارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات زیست محیطی آن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-38

سجاد حقیرچهره‌قانی؛ حجت حسین‌زاده؛ رضا سمیعی فرد؛ عارف علیپور


6. مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


8. بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه روی بندر عباس

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 33-42

سیدعلی جوزی؛ فرشته سجودی


9. بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 31-45

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید مطهری