کلیدواژه‌ها = تالاب هشیلان
تعداد مقالات: 4
2. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی


3. تحلیل سطح مشارکت روستاییان اطراف تالاب هشیلان و چالش‌ها و راهکارهای حفاظت از دیدگاه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ندا یاوری؛ علی اصغر میرک زاده؛ کیومرث زرافشانی


4. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-79

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی