کلیدواژه‌ها = هزینه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-12

اندیشه شیعه بیگی؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ زهرا عابدی


2. بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-48

زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی


3. بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-78

زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی


4. بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 47-57

مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی