کلیدواژه‌ها = گردشگری ساحلی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین چهارچوب توسعه گردشگری ساحلی پایدار مبتنی بر نظرسنجی از گردشگران مطالعه موردی: ساحل چمخاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

شیلان محمدی راد؛ کیانوش سوزنچی


2. تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تأثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

کرامت اله زیاری؛ محمدرضا رضوانی؛ سجاد فردوسی


3. تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز)

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 123-135

کرامت اله زیاری؛ محمدرضا رضوانی؛ سجاد فردوسی