کلیدواژه‌ها = حفاظت از محیط زیست
تعداد مقالات: 4
1. نقش سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در تحقق توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فائزه هاشمی؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


2. بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دورۀ آموزش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

فائزه فاضلی؛ فریده مهدوی ایکدلو


4. بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دوره آموزش عمومی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 227-243

فائزه فاضلی؛ فریده مهدوی ایکدلو