کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: اشریشیاکلی، مقاومت آنتی بیوتیکی، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد، شاخص هیدروفوبیسیته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی درآبهای سطحی منطقه شهداد کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهدیه پورافغانی؛ نادیا کاظمی پور؛ فرخ رخ بخش