کلیدواژه‌ها = توربین گاز
تعداد مقالات: 2
2. آنالیز انرژی و زیست محیطی انتگراسیون سیستم پیل سوختی اکسید جامد با سایت جامع تولید یوتیلیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

امیر فکور؛ علی بهبهانی نیا؛ فرشاد ترابی