کلیدواژه‌ها = اکتینوباکتری ها
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت اکتینوباکتری های مزارع گندم به منظور کنترل زیستی آفات قارچی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-25

مجید گذری؛ ماریا محمدی زاده؛ محسن گذری؛ مریم رفعتی