کلیدواژه‌ها = ارزیابی پایداری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-153

مهسا حاجی محمودی؛ ناصر برک پور؛ پویان شهابیان


2. ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-168

آمنه السادات پوریه؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ پروین فرشچی