کلیدواژه‌ها = مدل QUAL2Kw.5.1مدل‌سازی کیفیت آب
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw(مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 1-13

رزیتا آریایی نژاد؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده