کلیدواژه‌ها = جذب بیولوژیکی
تعداد مقالات: 9
3. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Ni برای تصفیه پساب های صنعتی توسط جلبک Sargassum sp. به‌صورت کربن اکتیو

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 289-294

اکبر اسماعیلی؛ سمیرا قاسمی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ فرناز رفیعی


5. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Co از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-28

اکبر اسماعیلی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ اشرف بیرامی


6. بررسی فنی و اقتصادی 5 مرحله متوالی بازیافت فلزات سنگین ( مس ، کروم و نیکل ) توسط بیومس سارگاسوم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 34-41

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین


7. جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 77-86

رضا مرندی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ طاهره ولی زاده


8. بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 11-19

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین


9. بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 43-56

رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری