کلیدواژه‌ها = آلودگی صدا
تعداد مقالات: 9
4. مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-38

رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی؛ حسین محجوب؛ زهره دانش مهر


5. بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 79-86

لیلا فتحی نجف آبادی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری


6. ارزیابی آلودگی صدا در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 16-29

پروین نصیری؛ مجید عباس پور؛ محمود محمودی؛ اصغر بابایی


9. مکان یابی نصب موانع صوتی در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران، سال 1376

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 73-82

پروین نصیری؛ فرهنگ فرهمند قوی