کلیدواژه‌ها = خطر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی در واحد تغلیظ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 103-110

سودابه شهبا؛ جعفر نوری؛ سیما بارانی؛ سمیه شهبا؛ سیده زهرا نوربخش