کلیدواژه‌ها = آلودگی نفتی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک حلقوی(PAHs) در توتیای دریایی جزیره خارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نسترن مومنی چهارتنگی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی


2. بررسی تأثیر رطوبت و دمای خاک بر زیست پالایی نفت خام توسط باکتری سودوموناس پوتیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

اکبر قویدل؛ سمیه ناجی راد؛ حسینعلی علیخانی


3. زیست‌پالایی باکتریایی آلودگی های نفتی خاک سطحی محوطه پالایشگاه تبریز

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 31-41

رضوان آقامحمدی؛ کمال سیاه چشم؛ غلامرضا زرینی؛ علی کدخدایی


5. بررسی و تعیین ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در پسماندهای حفاری (مطالعه موردی : میدان نفتی آزادگان جنوبی)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 215-226

مهدیس میرزاطاهرمستوفی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی


6. بررسی زمین‌زیست‌محیطی توزیع آلودگی های نفتی در رسوبات ساحلی (مطالعه موردی استان بوشهر)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-65

مجید تاجیک؛ ماشااله خامه چیان؛ امیر حسین چرخابی


8. بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ( از دیدگاه حقوق بین الملل )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 75-86

پروین فرشچی؛ فرهاد دبیری؛ سارا شجاعی


9. ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 21-30

عباس اسماعیلی ساری؛ کرامت الله ایماندل؛ شاروسین شاروسین