کلیدواژه‌ها = آموزش محیط زیست
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

ارزو حاجی لو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم دار


2. بررسی نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران براساس مقیاس EAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

لیلا پرهیزکار؛ محمد جوادی پور


3. شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 267-283

آرزو حاجیلو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ لعبت تقوی


4. تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی قوت ها و ضعف ها در آموزش عالی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 179-191

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری


6. بررسی نیازهای آموزشی زیست محیطی دانش آموزان استان خوزستان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 573-585

نیره سعادتی؛ داریوش کریمی؛ سید مسعود منوری


7. ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-154

سید محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عطا بابازاده ناصری؛ محمدرضا خانمحمدی هزاوه؛ یونس افتخاری یگانه


8. نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 179-194

حمیده حاج حسینی؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج¬اللهی


9. تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 68-77

ناصر محرم نژاد؛ عمران حیدری