کلیدواژه‌ها = تبخیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 73-88

سید محمدرضا رئیس السادات؛ سید حمیدرضا رئیس السادات


2. مطالعه تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا – دریا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-60

مسعود ترابی آزاد؛ افشین محسنی آراسته؛ رضوان سلامی ابیانه؛ داریوش منصوری