کلیدواژه‌ها = رسوب
تعداد مقالات: 10
1. منشأ یابی و ارزیابی ریسک فلزات سنگین ( سرب، مس و روی) در رسوبات سطحی تالاب شادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا چراغی؛ ثمر مرتضوی؛ علیرضا ایلدرومی


2. ارزیابی اثرات رواناب بر فرسایش حوضه آبریز خدیجه خاتون با استفاده از مدل MPSIAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

حمیدرضا پازوکی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


3. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی


5. بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم، مس و نیکل) در رسوبات رودخانه خشک شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

مریم شیرازی فر؛ مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی


8. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-79

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی


9. غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شیربت (Barbus grypus)در اروندرود

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 123-131

ندا خیرور؛ علی دادالهی سهراب


10. ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 31-84

غلامرضا امینی رنجبر؛ محمود بهمنی؛ پروین فرشچی؛ فرشته شریعت