کلیدواژه‌ها = تصفیه بیولوژیکی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

دوره 21، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 107-116

احمد محمدی یلسوئی؛ عبد المجید حاجی مرادلو؛ محمود ذوقی


2. ساخت و ارزیابی راکتور بافل‌دار بی‌هوازی جهت تصفیه شیرابه زباله شهرستان ساری

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-171

امین آروین؛ مجید پیروی؛ محسن جهانشاهی


3. ظرفیت سنجی تولید گاز متان از مواد زاید جامد شهری در شهر لنگرود

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 73-65

عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ علیرضا سلطانی