موضوعات = حقوق محیط زیست
تعداد مقالات: 27
1. تاثیر مسئولیت مدنی پیشگیرانه بر پایداری محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

علی عباس حیاتی


2. بررسی پویایی انتشار دی اکسیدکربن سرانه در کشورهای عضواوپک (رهیافت همگرایی بتا و سیگما)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

داود حمیدی رزی؛ مجید فشاری


3. تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1395

یلدا خلعتبری؛ داوود هرمیداس باوند؛ علی زارع؛ سید عباس پورهاشمی


4. مروری بر ظرفیتها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار : از دستور کار 21 تا دستور کار 2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

سید عباس پورهاشمی


5. تعامل حقوق انرژی و حقوق محیط زیست در قراردادهای نفت و گاز با تاکید بر قراردادهای منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1397

بهاره ارغند؛ سید عباس پورهاشمی؛ رامین روشندل؛ علی زارع


6. چالشهای حقوقی تدوین معاهده ی مقابله با ریزگردها در منطقه ی خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

منصور پورنوری؛ مهرزاد جمشیدی


7. کارکرد ابزارهای قانونی در حفظ کیفیّت آب های زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

محمدرضا محمدی؛ یوسف مولایی؛ محسن عبدالهی


8. تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند


9. جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

سید عباس پورهاشمی؛ مجتبی سبحانی نیا


10. مسئولیت بین المللی دولت حامی در بهره برداری از ناحیه دریاها در پرتو بایسته های حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

جواد صالحی


11. پیش‌گیریِ غیر کیفری از بهره‌برداریِ غیرقانونی از معادن و متولیانِ آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

بابک پورقهرمانی؛ ربابه آجودانی


12. نکات انتقادی از عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی


13. تحلیل مدل نهادی اصل پنجاه قانون اساسی در پرتو حمایت سازمان های دولتی و غیردولتی حامی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

اعظم عدالت؛ سید بهزاد لسانی


14. روشهای حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سیدعباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


15. حقوق مالکیت معنوی و چالشهای آن در رابطه با بیوتکنولوژی زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سید محمد رضا صدر؛ علی زارع


16. دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سبحان طیبی؛ سید فضل اله موسوی؛ سید عباس پورهاشمی


17. بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


18. تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

محمد مبینی فر؛ ناصر قاسمی؛ رضا ارجمندی


19. بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مهوش همایونی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پور هاشمی؛ داریوش کریمی


20. جایگاه اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل دریاها ( با تاکید بر قضیه‌ی ماهی تن آبی باله)

دوره 22، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 353-362

علی صابرنژاد علویان؛ مرتضی نجفی اسفاد


22. تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 285-292

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی


23. تدوین چارچوب مدیریت یکپارچه محیط‌زیست شهری در کلان‌شهر تهران

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 201-215

الهه پورکریمی؛ صادق زیباکلام؛ نادر نوروزی؛ معصومه ابتکار


24. ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 207-218

شیرین شیرازیان؛ فلورا حیدری؛ مهدی حیدری


25. مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 257-278

مریم جام بزرگ؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داود هرمیداس باوند