موضوعات = آلودگی خاک
تعداد مقالات: 35
26. سهم منابع طبیعی و انسان ساخت در توزیع عناصرسنگین در خاک های اطراف معدن منگنز ونارچ قم

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 153-160

مریم رفعتی؛ آرمیتا تقوی؛ عبدالرضا کرباسی


28. بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 59-70

رضا پورایمانی؛ سیّد محسن مرتضوی شاهرودی


29. بررسی آلودگی‌زدایی خاک‌های آلوده به‌فلزات‌ سنگین، یک پژوهش موردی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 25-32

رامین سلماسی؛ حمیدرضا پیروان


33. زیست پالایش خاک های آلوده به نفت خام سبک توسط بقولات

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 101-108

بهاره لرستانی؛ راشین نوری؛ نسرین کلاهچی


34. پردازش زمین‌آماری پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب زیرزمینی دشت لردگان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-61

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی‌هرچگانی؛ علیرضا داودیان


35. مقایسه اثرات ممانعت کنندگی کلرید پتاسیم، کلرید آمونیم و دی متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-1

محمد کاظم سوری؛ کمال السادات اسیلان؛ فولکر رومهلد؛ معین نائیجی