موضوعات = پهنه بندی گیاهی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر آلودگی نفتی بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در دو گیاه کنار و اکالیپتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

مریم پیوندی؛ معصومه اخزری؛ سیدمنصور سیدنژاد


2. تجزیه و تحلیل شاخص های تعیین پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب پریشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

هیوا علمیزاده؛ مریم رزمی؛ سعید فرهادی


3. مطالعه تغییرات کمّی آپوکاروتنوئیدها در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla pinnata)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

نورالدین حسین پورآزاد