موضوعات = طراحی محیط زیست
تعداد مقالات: 7
1. بررسی پویایی انتشار دی اکسیدکربن سرانه در کشورهای عضواوپک (رهیافت همگرایی بتا و سیگما)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

داود حمیدی رزی؛ مجید فشاری


2. الگوی باززنده سازی منظر باغهای تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1394

نسرین نخعی؛ مجتبی انصاری؛ مهدی زندیه


3. شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1395

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


4. تدوین چهارچوب توسعه گردشگری ساحلی پایدار مبتنی بر نظرسنجی از گردشگران مطالعه موردی: ساحل چمخاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

شیلان محمدی راد؛ کیانوش سوزنچی


5. عناصر چهارگانه (آب، خاک، هوا و آتش)، الگویی ایرانی برای طراحی پارک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرناز ناظم؛ کیانوش سوزنچی؛ فرشته حبیب


6. طراحی منظر فرهنگی متناسب با الگوی باغ ایرانی با تأکید بر رضایتمندی بهره وران مطالعه موردی: پارک بهشت شهر بهارستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

آزاده فرید؛ سارا نهیبی؛ محسن کافی


7. سایت‏ موزه‏ کشاورزی, راهبردی آموزشی جهت ارتقاء محیط زیست شهری

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 267-283

ندا زرکش؛ رضا سامه؛ محمدمهدی ضرابی