موضوعات = معماری و شهرسازی
تعداد مقالات: 56
1. ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1397

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی


2. تاثیرات کالبد بافت های ساحلی بر آسایش حرارتی، رطوبتی و جریان هوا ، نمونه موردی : بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

شاهین حیدری؛ حجت قائدی


3. بررسی تاثیر منظر کانونی میادین شهری بر مطلوبیت فضای میدان: مورد پژوهیِ میدان بوعلی سینا در همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مرتضی ملکی؛ بهادر زمانی


4. تعیین معیارهای مؤثر بر احیاء ارزش‏های فرهنگی - تاریخی بافت مرکزی شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سید تاج الدین منصوری؛ حیدر جهان بخش


5. بررسی تاثیر ضریب دید به آسمان در رفتار حرارتی محیط‌های شهری، نمونه موردی: معابر منتخب بافت ‏سنتی دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


6. بررسی نقش عوامل انگیزشیِ ساکنان بافت‌های فرسوده در نوسازی شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

مجتبی رفیعیان؛ مریم رضائی؛ ماندانا مسعودی راد


7. بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی


8. عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط‌های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1396

حمید رضا عظمتی؛ سمیه پورباقر؛ منا محمدی


9. اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک های شهری با استفاده از تکنیک ELEKTRE (مطالعه موردی: بوستان های شهرکرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1396

علی اصغر عبدالهی؛ مسلم قاسمی؛ مرتضی حسن زاده


10. ارزیابی کیفیت احیای میراث صنعتی معاصر ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: انبار کتان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

ریحانه نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی


11. بررسی و بازتاب مفهوم اصالت در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: منتخبی از آثار شاخص معماری معاصر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

رعنا نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد


12. طراحی یک مدل مبتنی بر پایداری اقلیمی به منظور طراحی فضاهای آموزشی "در اقلیم معتدل و مرطوب ایران، رشت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1395

علیا انوری؛ امید دژدار؛ آتوسا بیات


13. بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ محمد حسین انصاری


14. ارزیابی کیفیت زندگی در محلات سنتی با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: محله کلپا همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

کیانوش ذاکرحقیقی؛ علی آصفی مقدس


15. کاربست الگوی leed-nd برای سنجش پایداری محیطی و برنامه ریزی انرژی در محلات- مورد پژوهی :محله اقتصاد و سرچشمه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

رضا پاسیان خمری


16. بهره گیری از خاک جهت آسایش حرارتی همساز با اقلیم، نمونه موردی: ساختمانهای زمین پناه در اقلیم گرم و خشک شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

فاطمه اکرمی


17. تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغهای چهارگانه درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نجمه سعیدیان؛ کاظم معمارضیا؛ سید مجمد حسین ذاکری؛ امین حبیبی


18. مقایسه کالبدی باغ هشت بهشت اصفهان و اعتمادیه همدان بر اساس نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سمیه هاتفی شجاع


19. نقش فرم سقف درصرفه جویی میزان انرژی گرمایشی با معیار اسایش حرارتی محیط زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نازنین عظیمی فریدنی؛ علی شرقی


20. تحلیل نقش ساختار کالبدی معماری بادگیر بر میزان رفتار حرارتی با مدلسازی در نرم افزار فلوئنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

حامد بهزادی پور؛ علی اصغر ملک افضلی


21. مقایسه تطبیقی مولفه های پایداری زیست محیطی در باززنده سازی کاروانسراهای حوزه مرکزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

شادی امینیان؛ مهدی محمودی کامل آبادی


22. بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (دهستان قرق - شهرستان گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

احسان درستکار؛ رقیه ودایع خیری


23. روشهای عملی کاهش مصرف انرژی در یک مجموعه مسکونی با رویکرد تمرکز بر روی بام ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

جمال خداکرمی؛ امیر حسین پیمان راد؛ علیرضا رشیدفر


24. ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد علی خانی زاده؛ نیلوفر حبیبی نامقی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


25. تعیین ارزش گردشگری روستای کندوله کرمانشاه با کاربرد مدل لوجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

سید تاج الدین منصوری؛ حیدر جهان بخش