موضوعات = معماری و شهرسازی
تعداد مقالات: 49
1. بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر شاخص های اصلی پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

مریم فرهادیان؛ سینا رزاقی اصل؛ کاوه شکوهی


2. عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط‌های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1396

حمید رضا عظمتی؛ سمیه پورباقر؛ منا محمدی


3. ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء عملکرد فعالیتی پارک های شهری )نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

سیامند معروفی؛ قادر بایزیدی


4. مدل‌سازی ساختاری تأثیر عوامل محیطی طبیعی و مصنوع بر جو روانی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

صاحبه ایزدپناه؛ مهدیه پژوهان فر


5. بررسی میزان تاثیر سامانه دیوار ترومب بر آسایش حرارتی در اقلیم معتدل و مرطوب (مطالعه موردی ساختمان مسکونی در گنبد کاووس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

لیلا میرسعیدی؛ نگین میررشید


7. طراحی یک مدل مبتنی بر پایداری اقلیمی به منظور طراحی فضاهای آموزشی "در اقلیم معتدل و مرطوب ایران، رشت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1395

علیا انوری؛ امید دژدار؛ آتوسا بیات


8. تبیین مدل دلبستگی به مکان در بستر جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

شیوا یغمائیان؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی؛ سیامک پناهی


9. تبیین قابلیت‌های بهینه محیط در راستای اجتماع ‌پذیری فضاهای آموزشی فرهنگی مخصوص نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

پانیذ مولوی نجومی؛ سارا جلالیان؛ امید دژدار


10. ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

ملیکاسادات امیرزاده؛ ناصر برک پور


11. بهره گیری از طبیعت و اصول معماری ارگانیک با رویکرد به مفاهیم معماری سنتی ایران ( نمونه موردی : بازار و مراکز خرید )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

ملیحه شریفی؛ نسیبه صدفی


12. تبیین نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا نوآوری شهری در کلان‌شهر مشهد با استفاده از مدل مسیری PLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

سمیه روشن رودی؛ عطا غفاری گیلانده؛ رضا هاشمی معصوم آباد


13. مطالعه ای بر عملکرد دیوار سبز در جهت کاهش اتلاف حرارتی: آزمون تجربی در اقلیم معتدل و مرطوب رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

عبداله بقائی دائمی؛ فرزانه اسدی ملک جهان


14. اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک های شهری با استفاده از تکنیک ELEKTRE (مطالعه موردی: بوستان های شهرکرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1396

علی اصغر عبدالهی؛ مسلم قاسمی؛ مرتضی حسن زاده


15. بهینه سازی شیوه تفکیک زمین در یک بلوک شهری در راستای کاهش دمای حیاط در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1396

زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی


16. بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ محمد حسین انصاری


17. بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی


18. سنجش کیفیت زندگی بر مبنای رضایتمندی سکونتی(موردمطالعه: محله گلشن تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

احسان درستکار؛ رقیه ودایع خیری


19. ارزیابی کیفیت احیای میراث صنعتی معاصر ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: انبار کتان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

ریحانه نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی


20. بررسی و بازتاب مفهوم اصالت در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: منتخبی از آثار شاخص معماری معاصر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

رعنا نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد


21. ارزیابی کیفیت زندگی در محلات سنتی با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: محله کلپا همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

کیانوش ذاکرحقیقی؛ علی آصفی مقدس


22. کاربست الگوی leed-nd برای سنجش پایداری محیطی و برنامه ریزی انرژی در محلات- مورد پژوهی :محله اقتصاد و سرچشمه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

رضا پاسیان خمری


23. بهره گیری از خاک جهت آسایش حرارتی همساز با اقلیم، نمونه موردی: ساختمانهای زمین پناه در اقلیم گرم و خشک شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

فاطمه اکرمی


24. تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغهای چهارگانه درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نجمه سعیدیان؛ کاظم معمارضیا؛ سید مجمد حسین ذاکری؛ امین حبیبی


25. مقایسه کالبدی باغ هشت بهشت اصفهان و اعتمادیه همدان بر اساس نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سمیه هاتفی شجاع